×

  خدمات مالی حسابداری حسابرسی

 

free space

free space

نحوه محاسبه حق مأموریت طبق قانون کار

حق مأموریت

به کارگرانی که به موجب قرارداد یا توافق بعدی به مأموریت های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند، فوق العاده مأموریت تعلق می‌گیرد. این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آنها را تأمین نماید.

مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار، حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.

آیا حادثه ای که در حین مأموریت برای کارگر اتفاق می افتد، حادثه ی ناشی از کار خواهد بود؟

انجام وظیفه در مدت مأموریت به منزله انجام وظیفه در کارگاه اصلی بوده و لذا هر گونه حادثه در حین مأموریت به عنوان حادثه ی ضمن کار تلقی می گردد.

چنانچه کارگر از انجام دستور کارفرما در مورد رفتن به مأموریت امتناع نماید، آیا مرتکب قصور در انجام وظیفه شده است؟

در صورت عدم قید در قرارداد کار اولیه و یا عدم توافق بعدی کارگر به انجام مأموریت و چنانچه در شرح شغل کارگر نیز انجام مأموریت پیش بینی نشده باشد، کارگر تکلیفی نسبت به انجام مأموریت موضوع ماده (46) قانون کار نداشته و عدم انجام آن نیز نمی تواند از مصادیق قصور در انجام وظیفه مندرج در ماده (27) قانون کار شناخته شود.

حداکثر مدت مأموریت برای کارگرانی که به مأموریت اعزام می شوند، چقدر است؟

در قانون کار محدودیتی به لحاظ طول مدت مأموریت پیش بینی نشده است و تعیین میزان آن با رعایت مفاد ماده (46) این قانون با توافق طرفین خواهد بود.

به جز پرداخت فوق العاده مأموریت، آیا کارفرما در مورد پرداخت هزینه اقامت و غذای کارگر در محل مأموریت تکلیفی دارد یا خیر؟

علاوه بر فوق العاده مأموریت پیش بینی شده در ماده (46) قانون کار، کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت کارگران را تأمین نماید. در این قانون، پرداخت هزینه غذا و اقامت به کارگران مأمور، پیش بینی نگردیده و پرداخت آن منوط به وجود عرف و روال در کارگاه است و در غیر این صورت توافق طرفین نسبت به پرداخت هزینه های فوق ملاک عمل خواهد بود.

چنان چه بنا به ضرورت، کارگری دوبار در روز به مأموریت اعزام شود، آیا استحقاق دریافت دوبار فوق العاده مأموریت خواهد داشت؟

با عنایت به مفاد ماده (46) قانون کار و عرف و رویه معمول در زمینه مأموریت ها و مستنبط از آنچه در ماده مذکور در خصوص تعیین میزان فوق العاده مأموریت آمده است، چنانچه شرایط خاص، انجام مأموریت بیش از یک بار در روز را ایجاب نماید، مأموریت های انجام شده در یک روز جمعاً یک مورد محسوب و فوق العاده مأموریت مربوط به یک روز پرداخت خواهد شد .

 

منبع: شرکت حسابداری کاوش گویا ارقام

آدرس ........................


آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی - بالاتر از رستوران نایب - پلاک 2224 - برج سرو ساعی - طبقه یازدهم - واحد 1106

تلفن همراه:
برای تماس روی شماره های زیر
کلیک کنید

09127362770

09386209696

09033683444


تلفن ثابت:

برای تماس روی شماره های زیر کلیک کنید

021-88552948

021-88729845


 

 

تلگرام

 

 

فیسبوک

 

 

آپارات

 

 

یوتیوب

   

© 2021 Kavosh Gooya Argham .  All rights reserved.