×

  خدمات مالی حسابداری حسابرسی

 

free space

free space

میزان جریمه عدم ارسال لیست بیمه

طبق تبصره یک اصلاحی ماده یک قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان تامین اجتماعی معین میشود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰٪) مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند.

ضمناً برابر تبصره دو اصلاحی ماده یک قانون مذکور کارفرمایانی که در موعد مقرر قانون تأمین اجتماعی تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد(۲٪)  تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر می باشند.
مثال) چنانچه کارفرمایی لیست حقوق مهر ۱۴۰۲ کارگاه خود را که دارای دو نفر بیمه شده با جمع دستمزد مشمول کسر حق بیمه ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد در آذر ماه ۱۴۰۲ به سازمان ارسال نمایند محاسبه جریمه لیست و حق بیمه بشرح زیر می باشد.

 

جریمه لیست۶٫۰۰۰٫۰۰۰ =۱۰٪×
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ٪۳۰ = ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
جریمه حق بیمه ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ = ۲٪×

نکته ۱- جریمه لیست برای یک بار محاسبه می شود ولیکن جریمه حق بیمه در صورت  عدم پرداخت بصورت ماهانه محاسبه می گردد.
نکته ۲- کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (۴۰٪) جرائم مربوط معاف خواهند بود.

 

شرکت حسابداری کاوش گویا ارقام

آدرس ........................

 

 

 

 

زرین پال


آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی - بالاتر از رستوران نایب - پلاک 2224 - برج سرو ساعی - طبقه یازدهم - واحد 1106

تلفن همراه:
برای تماس روی شماره های زیر
کلیک کنید

09127362770

09386209696

09033683444


تلفن ثابت:

برای تماس روی شماره های زیر کلیک کنید

021-88552948

021-88729845


 

 

تلگرام

 

 

فیسبوک

 

 

آپارات

 

 

یوتیوب

   

© 2024 Kavosh Gooya Argham .  All rights reserved.