×

  خدمات مالی حسابداری حسابرسی

 

free space

free space

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل شماره 530/1401/200 مورخ 18/4/1401 سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل می باشد:

 

ماده 5 : بدهی مالیات قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی:

 

1- در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجرا مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق، مالیات حق تمبر و جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد.

 

 

2- در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق.م.م) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرائم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می‌بایست وصول گردد:

- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی، صرفا بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می‌باشد.

- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم تمام بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می‌باشد.

 

3- در مشارکت های مدنی بدهی های مالیاتی مذکور در بند ۲ این ماده برای تمامی شرکا باید ملاک عمل قرار گیرد.

 

تبصره ۱- بدهی های مالیاتی اشخاص ثالث در محلی که متقاضی به نشانی آن درخواست صدور گواهی مالیاتی را نموده است (جز در صورت وجود تعهد و مسئولیت قانونی برای متقاضی، بر اساس مقررات ماده ۱۸۲ ق.م.م یا قسمت اخیر ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) مانع صدور گواهی مالیاتی برای متقاضی نیست.

 

تبصره ۲- در مواردی که مودی از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت نماید چنانچه رای مورد شکایت، از طرف این مراجع نقض شده باشد، بدهی مالیاتی تا زمان صدور رای هیات موضوع ماده ۲۵۷ ق.م.م ( هیئت همعرض ) قطعی نبوده و مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود.

 

تبصره ۳- چنانچه مالیات به قطعیت رسیده باشد، لیکن پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، چنانچه مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید ( رعایت مقررات ماده ۲۵۹ ق.م.م ) صدور گواهی مالیاتی بلامانع است.

 

منبع: شرکت حسابداری کاوش گویا ارقام

 

آدرس ........................


آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی - بالاتر از رستوران نایب - پلاک 2224 - برج سرو ساعی - طبقه یازدهم - واحد 1106

تلفن همراه:
برای تماس روی شماره های زیر
کلیک کنید

09127362770

09386209696

09033683444


تلفن ثابت:

برای تماس روی شماره های زیر کلیک کنید

021-88552948

021-88729845


 

 

تلگرام

 

 

فیسبوک

 

 

آپارات

 

 

یوتیوب

   

© 2021 Kavosh Gooya Argham .  All rights reserved.