×

  خدمات مالی حسابداری حسابرسی

 

free space

free space

تغییرات صورت پذیرفته در صورتهای مالی جدید

بر اساس استاندارد شماره یک حسابداری با عنوان ارائه صورتهای مالی هدف اين استاندارد، مبناي ارائه صورتهاي مالي با مقاصد عمومي را مقرر می‌کند تا از قابل مقایسه بودن آن با صورتهاي مالي دوره‌هاي قبل واحد تجاری و نیز با صورتهاي مالي ساير واحدهاي تجاري اطمينان حاصل شود. اين استاندارد، الزامات کلي درباره ارائه صورتهاي مالي، رهنمودهايي درباره ساختار و حداقل الزامات مربوط به محتوای آنها را تعیین می‌کند.

مطابق استاندارد شماریک ( تجدید نظر شده ۱۳۹۷) تعداد صورتهای مالی اساسی از چهار صورت مالی به پنج صورت مالی افزایش یافته است که به شرح زیر میباشد:

 • صورت سود و زیان
 • صورت سود و زیان جامع
 • صورت وضعیت مالی
 • صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 • صورت جریان های نقدی

مطابق با استاندارد شماره یک مجموعه کامل صورتهای مالی شامل موارد زیر است:

 • الف. صورت وضعیت مالی به تاریخ پایان دوره؛
 • ب. صورت سود و زيان برای دوره؛
 • پ. صورت سود و زیان جامع برای دوره؛
 • ت. صورت تغييرات در حقوق مالکانه برای دوره؛
 • ث. صورت جريانهای نقدی برای دوره،
 • ج. يادداشتهاي توضيحي، شامل اهم رويه‌هاي حسابداري و ساير اطلاعات توضيحي؛
 • چ. اطلاعات مقایسه‌ای دوره قبل طبق بندهای 36 و 37؛ و
 • ح. صورت وضعیت مالی به تاریخ ابتدای دوره قبل، چنانچه واحد تجاری یک رویه حسابداری را با تسری به گذشته بکار گیرد یا اقلام صورتهای مالی را با تسری به گذشته تجدید ارائه نماید، یا اقلام صورتهای مالی را طبق بندهاي 39 تا 41 تجدیدطبقه‌بندی کند.

تغییرات صورت گرفته در نحوه ارائه صورت های مالی از سال ۱۳۹۸ به شرح زیر میباشد:

 • یک صورت مالی جدید به نام صورت تغییرات در حقوق مالکانه به صورتهای مالی اضافه شده است.
 • ترتیب صورتهای مالی نیز تغییر یافته است صورت سود و زیان  قبل از ترازنامه ( صورت وضعیت مالی ) ارائه گردیده است.
 • نام  ترازنامه به صورت وضعیت مالی تغییر پیدا کرده است.
 • در صورتهای مالی قبلی ترازنامه ( صورت وضعیت مالی ) به شکل T ارائه میگردید، در صورتی که در صورتهای مالی جدید اقلام صورت وضعیت مالی یا ترازنامه به صورت ستونی زیر هم قرار میگیرند و اولویت قرار گیری اقلام به این صورت میباشد که اقلامی که از قدرت نقد شوندگی کمتری برخوردارند در ردیف های بالا تر قرار میگیرند.
 • یک نکته مهم در صورت سود و زیان  این مورد می باشد که مالیات بر درآمد در این صورت مالی با عنوان هزینه مالیات بر درآمد در نظر گرفته شده است.
 • صورت جریانهای نقدی از پنج طبقه به سه طبقه کاهش یافت.

 

منبع: شرکت حسابداری کاوش گویا ارقام

آدرس ........................


آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از بهشتی - بالاتر از رستوران نایب - پلاک 2230 - برج سپهر ساعی - طبقه ششم - واحد 605

تلفن همراه:
برای تماس روی شماره های زیر
کلیک کنید

09127362770

09386209696

09033683444


تلفن ثابت:

برای تماس روی شماره های زیر کلیک کنید

021-88552882

021-88552883


 

 

تلگرام

 

 

فیسبوک

 

 

آپارات

 

 

یوتیوب

   

© 2021 Kavosh Gooya Argham .  All rights reserved.